L’Àrea de Ciutadania i Feminismes de l’Ajuntament de Tàrrega forma part de la Regidoria d’Acció Social, Educació, Ciutadania i Feminismes.

Els eixos i motors de l’àrea són la promoció de la igualtat de totes les persones, la prevenció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques, la sensibilització sobre els drets humans, especialment els dels col·lectius, que per un fet estructural, tenen més risc d’ésser vulnerabilitzats: dones, persones LGTBIQ+, migrades, joves, etc. Les intervencions tenen en compte la perspectiva interseccional que amplia la mirada sobre la relació de múltiples factors de discriminació i opressió.

Introdueix en el seu dia a dia i en el plantejament dels projectes i accions la perspectiva feminista.

Els objectius estratègics de l’Àrea de Ciutadania i Feminismes són:

1. Donar visibilitat a les dones que, al llarg de la història, han lluitat per la llibertat i els drets de les dones.

2. Fomentar els sabers i el talent femení, i donar suport a les actuacions que visibilitzin les capacitats i potencialitats de les dones.

3. Donar suport a la feina feta realitzada pel conjunt d’entitats de Tàrrega, especialment les associacions de dones, que treballen per l’assoliment de la igualtat entre dones i homes, i les de joves.

4. Reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.

5. Reconèixer el dret de totes les persones a viure sense violència LGTBIQfòbica i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.

6. Destacar la importància de l’educació en els valors de la igualtat de gènere, la solidaritat i el respecte a l’altre des de les edats més joves per a la construcció d’una societat responsable i compromesa amb la ciutadania.

7. Impulsar durant tot l’any actuacions i campanyes específiques de sensibilització, prevenció i educació i sempre en coordinació i col·laboració amb les associacions del municipi, especialment les de dones, les institucions i les entitats socials que treballen per erradicar aquesta xacra per fomentar:
  • Unes relacions igualitàries lliures de tot tipus de violència masclista.
  • L’apoderament de les dones i la seva visibilització això com una societat igualitària.
  • El respecte a qualsevol persona sigui quina sigui la seva identitat de gènere o la seva orientació sexoafectiva.
  • Ampliar la xarxa social de la ciutadania.

En aquest web hi trobareu informació, enllaços i contactes de les activitats que organitza l’àrea en els següents àmbits d’intervenció: Ciutadania, Igualtat, Joventut, LGTBIQ+, Violències masclistes.AMPLIAR IMATGE

Oficina de Feminismes

Oficina de Ciutadania