Logo teixint cures

Aquest 8-M del 2024 iniciem un projecte de reivindicació i visibilització del treball que les dones han fet i fan en el context de l’economia submergida i que, per la seva importància i extensió de l’estudi, durarà fins al 8-M del 2025:

—    8-M del 2024: Treballs de cures en l’àmbit domèstic i la seva relació amb les cadenes globals de cures.
—    15-O del 2024: Treballs en l’àmbit rural.
—    8-M del 2025: Treballs en la indústria tèxtil.

Tal com J. Silvestre Rodríguez explica:
«A part del treball agrari, les dones ocuparen, per una banda, indústries o ocupacions que eren una “extensió” del treball a la llar, bàsicament el servei domèstic, el tèxtil i el vestit i l’alimentació.»

El títol de la campanya resumeix les tres fases del projecte i és també una reivindicació de la sororitat entre dones, ja que en aquests àmbits la xarxa entre dones és fonamental, tant per tenir cura dels fills, filles i progenitors propis, com per mantenir-se ocupada dins del sector.

Podeu consultar el material de la campanya seguidament:
- Revista.
- Cartells.
- Plafons.
- Programa.

També aquest any, continuant la iniciativa iniciada el 2023 torna Efímera. Ecofeminisme i art efímer:
- Cartell.
- Bus.